História predpisu 43/1971 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.1971 -