História predpisu 25/1971 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.04.1971 -