História predpisu 23/1971 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.1971 - 31.12.2007