História predpisu 2/1971 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.1971 - 31.12.1975