História predpisu 121/1971 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.10.1971 - 31.10.1991