História predpisu 82/1970 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.19.08.1970 - 14.10.1990