História predpisu 62/1970 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1970 -