História predpisu 16/1970 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.03.1970 - 14.10.1990