História predpisu 149/1970 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.12.1970 -