História predpisu 77/1969 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1970 -