História predpisu 70/1969 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.06.1969 - 31.12.1970