História predpisu 57/1969 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1969 -