História predpisu 32/1969 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.02.05.1969 -