História predpisu 162/1969 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.12.1969 - 14.10.1990