História predpisu 132/1969 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1970 - 31.12.2005