História predpisu 39/1968 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.21.03.1968 - 31.07.1971