História predpisu 178/1968 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1969 - 31.12.2003