História predpisu 105/1968 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.07.1968 -