História predpisu 77/1967 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.21.07.1967 - 31.12.1968