História predpisu 52/1967 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.05.1967 -