História predpisu 44/1967 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.07.05.1967 - 31.12.1968