História predpisu 92/1966 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.07.12.1966 - 30.06.1990