História predpisu 74/1966 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.09.1966 - 31.12.1968