História predpisu 70/1966 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.09.1966 -