História predpisu 50/1966 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.06.1966 - 31.12.1968