História predpisu 36/1966 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.06.1966 -