História predpisu 31/1966 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.05.1966 -