História predpisu 71/1965 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1966 - 30.09.1996