História predpisu 136/1965 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.16.12.1965 - 14.10.1990