História predpisu 134/1965 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.16.12.1965 - 31.12.1968