História predpisu 97/1964 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1964 - 14.05.1991