História predpisu 4/1964 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.01.1964 - 27.02.1964