História predpisu 192/1964 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.12.1964 -