História predpisu 159/1964 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.07.1964 - 14.10.1990