História predpisu 157/1964 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.07.1964 -