História predpisu 101/1963 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.1964 - 31.12.1991