História predpisu 94/1962 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.05.10.1962 -