História predpisu 93/1961 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.09.1961 - 15.05.1972