História predpisu 66/1961 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.1961 - 31.12.1987