História predpisu 102/1961 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.09.1961 - 15.05.1972