História predpisu 10/1961 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.06.02.1961 - 14.10.1990