História predpisu 43/1960 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.19.04.1960 - 30.06.1966