História predpisu 191/1960 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.12.1960 - 31.12.2003