História predpisu 178/1960 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1961 - 30.04.1967