História predpisu 37/1959 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.21.07.1959 - 31.01.1991