História predpisu 71/1958 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.10.1958 - 31.12.1965