História predpisu 52/1958 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.1958 - 14.10.1990