História predpisu 75/1957 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.1958 - 31.08.1993