História predpisu 14/1957 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.1957 - 30.06.1961