História predpisu 9/1955 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.14.03.1955 - 31.12.1955